KLASYFIKACJA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

Definicje i klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mm Hg)a

Kategoria

Skurczowe

 

Rozkurczowe

ciśnienie optymalne

<120

i

<80

ciśnienie prawidłowe

120–129

i/lub

80–84

ciśnienie wysokie prawidłowe

130–139

i/lub

85–89

nadciśnienie tętnicze 1. stopnia

140–159

i/lub

90–99

nadciśnienie tętnicze 2. stopnia

160–179

i/lub

100–109

nadciśnienie tętnicze 3. stopnia

≥180

i/lub

≥110

izolowane nadciśnienie skurczowe

≥140

i

<90

a na podstawie klinicznych pomiarów ciśnienia tętniczego (w gabinecie lekarskim)

W przypadku gdy wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego należą do różnych kategorii, przyjmij kategorię wyższą.

Izolowane nadciśnienie skurczowe również sklasyfikuj według stopni (1, 2 i 3), w zależności od wysokości ciśnienia skurczowego.

wg wytycznych ESH i ESC 2018 oraz PTNT 2015

 

ALGORYTM ROZPOZNIANIA CUKRZYCY